Soubor 5RD, Slatina

Soubor 5RD, Slatina

Na této zakázce jsme projektovali následující objekty:

  • vodovod
  • kanalizace splašková + přípojka
  • domovní čerpací stanice odpadních vod
  • dešťová kanalizace
  • vsakovací objekt
  • vnitřní rozvod vody
  • vnitřní rozvod kanalizace

  • Client: Ing. arch. Martin Švéda
  • Date: 2018
  • Service: DUR+DSP, DPS