DNCZ Saikyo Warehouse – Krok 1 a 2

DNCZ Saikyo Warehouse – Krok 1 a 2

Na této zakázce jsme spolupracovali na následujících souborech:

  • areálová splašková kanalizace
  • areálová dešťová kanalizace
  • retence a vsakování dešťových vod

  • Client: TAKENAKA
  • Date: 2020
  • Service: DUR+DSP, DPS, ZSPD, DSPS