Výrobní areál Mošnov

Výrobní areál Mošnov

Na této zakázce jsme spolupracovali na následujících souborech:

  • vnitřní vodovod
  • vnitřní kanalizace
  • venkovní rozvod pitné vody
  • venkovní rozvod požární vody

  • Client: Bres spol, s.r.o.
  • Date: 3.6.2019
  • Service: DUR+DSP, DPS