DAIKIN DEVICE CZECH s.r.o.

DAIKIN DEVICE CZECH s.r.o.

Na této zakázce jsme projektovali následující objekty:

  • areálový vodovod
  • areálová dešťová kanalizace
  • areálová splašková kanalizace
  • areálový STL plynovod

  • Client: TAKENAKA
  • Date: 2020
  • Service: DUR+DSP, DPS, ZSPD, DSPS