Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT

Rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT

Na této zakázce jsme spolupracovali na těchto souborech:

  • zdravotně technické instalace

  • Client: Ateliér Vehradský
  • Date: 2021
  • Service: Studie, DSP, DPS