Lokalita Búdkovany

Lokalita Búdkovany

Na této zakázce jsme projektovali následující soubory:

  • vodojem + vodárna
  • vodovod
  • splašková kanalizace
  • čistírna odpadních vod do 300 EO
  • dešťová kanalizace
  • retenční nádrže
  • poldr

  • Client: Atelier Tecl s.r.o.
  • Date: 2019
  • Service: Studie