Novostavba obchodního centra, Písek

Novostavba obchodního centra, Písek

Na této zakázce jsme projektovali následující objekty:

 • areálový vodovod + přípojku
 • areálová kanalizace splašková
 • tlaková přípojka splaškové kanalizace
 • dešťová kanalizace
 • venkovní rozvod pitné vody
 • venkovní rozvod užitkové vody
 • přesun stávající retenční nádrže
 • vodní nádrž

 • Client: Znojmoprojekt
 • Date: 2019
 • Service: DUR+DSP